Biên phiên dịch => 1 người

[Job ID: 2234]

Nội dung nghiệp vụ:

- Chủ yếu là dịch các tài liệu sang tiếng Việt
(QC Chart, Standard Work Manual, Danh sách kiểm tra, bản vẽ, danh sách BOM vv)
※ Hóa đơn vật liệu
- Gửi tới bộ phận theo yêu cầu
- Cho nhân viết biết.
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 19/11/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong các công ty Nhật Bản
(Các bộ phận ô tô, ăng-ten, dây cáp, PCB là một lợi thế)
Kỹ năng viết báo cáo tốt
(đặc biệt là dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt)
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 8:00 – 16:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 11,000,000 - 14,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay