Quản lý sản xuất => 1 người

[Job ID: 2220]

Nội dung nghiệp vụ:

- Đặt phụ kiện
- Nhận phụ kiện
- Lập kế hoạch và theo lịch sản xuất
- Làm việc với kho
- Kiểm soát kho.---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 11/11/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong bộ phận kiểm soát sản xuất trong công ty sản xuất Nhật Bản (Automotive Parts, Antenna, Cable, PCB vv ...)
Trình độ tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt.
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 8:00 – 16:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 0 - 9,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Danh mục công việc Kỹ thuật sản xuất
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Tên công ty Manufacturing house-hold use clock, car clock, electric parts, amusement machine...
Ngành nghề
Số lượng nhân viên 600
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
banner2
Ứng tuyển ngay