Quản lý sản xuất => 1 người

[Job ID: 2220]

Nội dung nghiệp vụ:

- Đặt phụ kiện
- Nhận phụ kiện
- Lập kế hoạch và theo lịch sản xuất
- Làm việc với kho
- Kiểm soát kho.---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 11/11/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong bộ phận kiểm soát sản xuất trong công ty sản xuất Nhật Bản (Automotive Parts, Antenna, Cable, PCB vv ...)
Trình độ tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 8:00 – 16:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 0 - 9,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 600

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay