(Japanese only) Production Control →1 person

[Job ID: 2214] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Direct workers
- Set up logistic
- Order parts
- Receive parts
- Communicate with warehouse
- Control stock
- Communicate with factory in Japan

--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 11/11/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn At least 5 year experience in production control, production, purchasing
(Automotive parts, antenna, cables, wire harness, PCB experience is preferable)
Language
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 8:00 – 16:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 40,000,000 - 50,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty sản xuất
Số lượng nhân viên
Giới thiệu công ty Sản xuất và xuất khẩu quần áo.

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay