Phiên dịch (Tiếng Nhật)

[Job ID: 2208]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Phiên dịch (Nhật - Việt)
· Phiên dịch nội bộ nhà máy Nhật và Việt
· Nhiệm vụ tổng vụ
(Nhân sự, Lao động, quản lý tài liệu, đặt khách sạn vv)
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 10/11/2015 --------------------

yêu câù chuyên môn Giới tính: không yêu cầu
Tuổi: dưới 30
Trình độ tiếng Nhật N3 trở lên.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Long An
Thời gian làm việc 8:00 – 17:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công nghiệp may mặc
Số lượng nhân viên 460
Giới thiệu công ty Sản phẩm Công ty Hàng tiêu dùng Nhật Bản

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay