Japanese Sales => 1 person

[Job ID: 2198] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■At first work under command of Sales Manager in Binh Duong
■Visit Japanese company mainly to build better relationship with them
■Make a business trip to ASEAN countries and find new business opportunities
------------------- CREATED ON 30/10/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Age: 30~early 40s
Sales experience in any product
Knowledge about trading, import, export, and custom
Must be fluent in English
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc Mon. - Fri. 8:00-17:00
Lương 60,000,000 - 70,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay