Giáo viên tiếng Nhật

[Job ID: 2190]

Nội dung nghiệp vụ:

◆ Giáo viên tiếng Nhật
Về cơ bản, mỗi lớp là trong khoảng thời gian 3 tháng.
10-30 học sinh mỗi lớp.
Số học sinh: 250
Khóa học A - Beginner. Sau 3 tháng, hiểu "số" những thứ liên quan.
Khóa học B - Target / cấp độ giao tiếp hàng ngày (trò chuyện đơn giản).
Khóa học BA-BB - Target / cấp độ giao tiếp hàng ngày (trò chuyện bình thường).
Khóa học BC-BD - Target / N4 (cấp thông tin liên lạc trôi chảy)
CA-CB - Target / cấp độ N4 (kỹ năng đọc-viết)
CC-CD - Target / đầu N3 (văn hóa Nhật Bản, vv)
DA-DB - Target / giữa N3 (viết câu tiếng Nhật)
Khóa học DC-DD - Target / cấp độ N3 (phiên dịch / thông dịch viên)
Khóa học Kinh doanh -target / trên N3 (kỹ năng lập truyền thông)
Ít nhất 2 lớp trong một ngày. Thông thường, giáo viên bán thời gian mất 4 lớp.
---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 26/10/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn ◆ Giới tính: bất kỳ (nữ là tốt hơn)
◆ Tuổi: trên 24 tuổi
◆ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc thực tế như giáo viên.
◆ Có chứng chỉ sư phạm, trình độ tiếng Nhật N3 trở lên.
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-21:30
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Trung tâm dạy tiếng Nhật
Số lượng nhân viên
Giới thiệu công ty Trung tâm dạy tiếng Nhật

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay