Teacher Assistant (Japanese position)

[Job ID: 2127] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Help Teacher of Ability Developing Class
There are 9 classes. 1)iPad training, 2)Puzzle training, 3)Japanese traditional calculator (Soroban), 4)Science experimentation, 5)Robot making, 6)Japanese (for child), 7)Japanese (for adult), 8)Japanese (conversation), 9)Japanese culture. Help teacher in these classes.

---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 28/09/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn Certification: no matter (no need to have license of teacher).
Gender: no matter
Age: no matter
Knowledge: no matter
Experience: Need to have experience of teacher or lecturer (Seminar Lecturer is OK).
Language
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 13:30 - 21:30
Lương 20,000,000 - 50,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Giáo dục
Số lượng nhân viên 30
Giới thiệu công ty Ngành giáo dục (chủ yếu dành cho trẻ từ 6-13 tuổi)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay