Teacher Assistant (Japanese position)

[Job ID: 2127] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Help Teacher of Ability Developing Class
There are 9 classes. 1)iPad training, 2)Puzzle training, 3)Japanese traditional calculator (Soroban), 4)Science experimentation, 5)Robot making, 6)Japanese (for child), 7)Japanese (for adult), 8)Japanese (conversation), 9)Japanese culture. Help teacher in these classes.

---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 28/09/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn Certification: no matter (no need to have license of teacher).
Gender: no matter
Age: no matter
Knowledge: no matter
Experience: Need to have experience of teacher or lecturer (Seminar Lecturer is OK).
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 13:30 - 21:30
Lương 20,000,000 - 50,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Giáo dục
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Giáo dục
Số lượng nhân viên 30
Giới thiệu công ty Ngành giáo dục (chủ yếu dành cho trẻ từ 6-13 tuổi)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay