Trưởng phòng Marketing

[Job ID: 2067]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Trưởng phòng Marketing
· Tiến hành mô hình marketing PDCA
------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 07/09/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn Giới tính: không yêu cầu
Tuổi: dưới 40
Kinh nghiệm làm việc: hơn 3 năm kinh nghiệm trưởng phòng Marketing
(thuận lợi có thể tiến hành và tổ chức PDCA. Hiểu hiệu suất chi phí và tăng hiệu quả quảng cáo.
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Long An
Thời gian làm việc 7:30 – 16:00
Lương 14,000,000 - 16,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kế hoạch/Marketing
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty chế biến
Số lượng nhân viên
Giới thiệu công ty Chế biến thịt giăm bông, xúc xích và thịt nhiều hơn
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay