【Japanese Only】Sales ⇒ 1 person

[Job ID: 1617]

Nội dung nghiệp vụ:

Corporate Sales
Expand Market Share in Vietnam
Expand Market Share in countries around Vietnam
Educate Vietnamese staff.------------------ CREATED ON 03/03/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Business Level English
Sales Experience
Can work in Vietnam for long time
Both Gender
Well motivated.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Các địa phương khác tại Việt Nam
Thời gian làm việc Mon - Sat 8:00~17:30
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Danh mục công việc Kinh doanh
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Tên công ty Homeappliance, Medical, Automotive Wireharness manufacture
Ngành nghề
Số lượng nhân viên 200
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay