【Japanese Only】Sales ⇒ 1 person

[Job ID: 1617]

Nội dung nghiệp vụ:

Corporate Sales
Expand Market Share in Vietnam
Expand Market Share in countries around Vietnam
Educate Vietnamese staff.------------------ CREATED ON 03/03/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Business Level English
Sales Experience
Can work in Vietnam for long time
Both Gender
Well motivated.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Các địa phương khác tại Việt Nam
Thời gian làm việc Mon - Sat 8:00~17:30
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Danh mục công việc Kinh doanh
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Tên công ty Homeappliance, Medical, Automotive Wireharness manufacture
Ngành nghề
Số lượng nhân viên 200
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
banner2
Ứng tuyển ngay