Japanese Sales Staff for Cambodia or Myanmar (Position for Japanese people)

[Job ID: 1486]

Nội dung nghiệp vụ:

■General sales Duties in Cambodia or Myanmar
・Presentation & Sales of insurance, compensation for Japanese Companies.
・Sales of Medical support services.
------------------ CREATED ON 13/01/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn ■ The person who has experience of Sales Staff.
※The person with experience of Insurance or Medical services Sales Staff is advantage.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc 9:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế ・Paid of overtime allowance, holiday work allowance.
・Join optional medical insurance after 6 months from hire date.
・Financial closing bonus in December.
・Incentive tour once per year.
Danh mục công việc Kinh doanh
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Tên công ty Japanese famous medical service company
Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
banner2
Ứng tuyển ngay