Phát triển kinh doanh [Vietnamese]

[Job ID: 11117PTA] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

-Obtain the Vietnamese power generation market information, especially solar power
-Meet with clients in the power fields
-Coordinate KOSAIDO'S CLIENT Vietnam to prepare the approaching strategy to the potential clients
-Assist the project team to prepare proposals
-Negotiate with the clients to whom KOSAIDO'S CLIENT Vietnam submits proposals
Prepare the contractual documents
Follow up commercial and contractual matters during the project execution stage

yêu câù chuyên môn
Language English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế -Transportation allowance: 1000.000 VND
-End of year Party
-Travelling
-Soccer champion league
....
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail anh.pham@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay