Trợ lý bán hàng [Vietnamese]

[Job ID: 10859PTMB]

Nội dung nghiệp vụ:

Sales assistant activity
- Supporting the sales manager and co-workers in office
- Managing inventories and order from clients
- Travelling for business several times a year for attending some exhibition
- Attending the demonstration sales in some supermarket for several times a year
about products and the flow of work

yêu câù chuyên môn 1. Graduate from economics or accounting major
2. Non-experience is OK, and 1 year working experience as sales assistant (preferable)
3. MS office skill
4. Careful, hardworking, high sense of responsibility
5. Able to work independently and work in group well
6. Good health condition, can work under pressure
7. Good English skill
8. Able to join in January 2017
Language English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc Mon-Sat : 8:00-17:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế Promotion opportunity
Company bus <Hanoi ⇔ Kai Vietnam>
Insurance, company travel,,
Tìm việc làm Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty sản xuất lưỡi dao của Nhật
Số lượng nhân viên 750

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail binh.pham@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay