IT [Vietnamese]

[Job ID: 10773PTA]

Nội dung nghiệp vụ:

- Hỗ trợ cài đặt hệ thống IT
- Quản lí hệ thống mạng của công ty

yêu câù chuyên môn Giới tính(性別):Bất kì
Tuổi(年齢): Bất kì
Học vấn(学歴): cao đẳng
Ngôn ngữ(言語): tiếng anh hoặc tiếng nhật
Nghề nghiệp(職歴):
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識):
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
Language Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Tỉnh khác tại Việt Nam
Thời gian làm việc
Lương 400 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kho vận (Vận tải)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty dịch vụ Logistics & Forwarding
* Hàng không
* Hàng hải
* Vận chuyển hàng hóa
* Kho bãi
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail anh.pham@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn

Ứng tuyển ngay