Phiên dịch [Vietnamese]

[Job ID: 10746TM]

Nội dung nghiệp vụ:

Phiên dịch cho ban Giám đốc (trong công ty và khi gặp khách hàng)
Dịch tài liệu công ty

yêu câù chuyên môn Giới tính(性別): ưu tiên nữ
Tuổi(年齢): không yêu cầu
Học vấn(学歴):
Ngôn ngữ(言語): Tiếng Nhật N2
Nghề nghiệp(職歴): Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識): Word, Execel
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
Language Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hải Dương
Thời gian làm việc 8:00~17:00
Lương 600 - 850 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề ※500kVまでの送電部品製造・販売・碍子装置、配電部品、配電用絶縁テープ等の販売
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail s.yosiyuki@gmail.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay