Sales [Vietnamese]

[Job ID: 10736TM]

Nội dung nghiệp vụ:

Tham gia các hoạt động kinh doanh tại công ty

yêu câù chuyên môn Giới tính(性別): Ưu tiên nam
Tuổi(年齢): Dưới 40
Học vấn(学歴):
Ngôn ngữ(言語): Tiếng Nhật N3-N2, tiếng Anh đọc hiểu được
Nghề nghiệp(職歴): Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識): Word, Excel
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
Language Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hải Dương
Thời gian làm việc 8:00~17:00
Lương 400 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề ※500kVまでの送電部品製造・販売・碍子装置、配電部品、配電用絶縁テープ等の販売
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail s.yosiyuki@gmail.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn

Ứng tuyển ngay