Production Control Leader [Vietnamese]

[Job ID: 10711YO]

Nội dung nghiệp vụ:

Tuyển trưởng quản lí sản xuất về giày
Kiểm tra quá trình sản xuất
Phụ trách thu mua nguyên liệu
Quản lí chất lượng sản phẩm
Chịu trách nhiệm xuất hàng
Traning cho nhân viên

yêu câù chuyên môn Yêu cầu
Tuổi 30
Có kinh nghiệm sản xuất về nghành giày thể thao
Có tiếng Nhật là một lợi thế
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 7:30-16:30 *Everyday 1.5 hr overtime
Lương 450 - 700 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản xuất
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 250 *Jaoanese 4
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay