Sales Manager [Vietnamese]

[Job ID: 10699KV] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Manage a team of sales
Support sales activities

yêu câù chuyên môn
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00-17:00, Mon-Fri
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Bán hàng
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay