Sales Manager [Vietnamese]

[Job ID: 10699DTT] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Manage a team of sales
Support sales activities

yêu câù chuyên môn
Language Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00-17:00, Mon-Fri
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế company trip
medical check
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail tho.dang@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn

Ứng tuyển ngay