Production Worker Leader [Vietnamese]

[Job ID: 10686YO]

Nội dung nghiệp vụ:

- Đảm nhận các công việc theo chuyền (chế biến, đóng gói)
- Quản lý công nhận và lịch làm việc
- Huấn luyện công nhân

yêu câù chuyên môn Giới tính: Nữ (báo cáo cho giám đốc nhà máy là Nữ khoảng 30 tuổi)
Tuổi: dưới 30 tuổi
Kinh nghiệm: từng lám việc tại nhà máy chế biến thực phẩm
Ngôn ngữ: Không yêu cầu
Language Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 7:00-16:00, 8:00-17:00, 9:00-18:00
Lương 250 - 300 USD
Phúc lợi xã hội - y tế * Company domitory 10 min from factory
* Lunch allowance
* MVP award 1 time/month. Bonus for person qualified
* Uniform
* Ask detail for other benefit
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
Nationality Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 50 (3 Japanese) in D2 Factory, 40 (Japanese 1) in Long An factory

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail okabe.yuki@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn

Ứng tuyển ngay