Interpreter (No Experience OK) [Vietnamese]

[Job ID: 10684YO]

Nội dung nghiệp vụ:

* Thông dịch cho giám đốc người Nhật và nhân viên nhà máy
* Đi theo phiên dịch cho giám đốc người Nhật khoảng 1-2 lần/ tuần tại nhà máy ở Long An ('đi xe công ty)
* Tham gia phiên dich trong các cuộc họp hoặc ăn tối với khách hàng
* Có thể đi công tác
* Các công việc khác hỗ trợ nhà máy nếu có

yêu câù chuyên môn Giới tính: Ưu tiên nữ
Tuổi: khoảng 3- tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở công ty Nhật)
Ngôn ngữ: N2 (Đọc&Viết tốt)
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 0 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Biên phiên dịch
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 50 (3 Japanese) in D2 Factory, 40 (Japanese 1) in Long An factory
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay