KẾ TOÁN TRƯỞNG TIẾNG NHẬT [Vietnamese]

[Job ID: 10649KV] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Thực hiện các hoạt động kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc điểm của công ty
- Báo cáo tài chính
- Phân tích và kiểm tra dữ liệu
- Kế toán lưu trữ dữ liệu, hệ thống quản lý tài liệu, sổ sách theo quy định
- Thống kê, tổng hợp và giải thích các số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên
- Cung cấp dữ liệu cho Hội đồng quản trị hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

yêu câù chuyên môn - Có bằng Kế Toán Trưởng (ưu tiên), và có kinh nghiệm Kế Toán Trưởng (bắt buộc)
- Nắm rõ các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đặc biệt theo thông tư 200
- Nắm rõ các thông tư về tất cả các loại thuế
- Nắm rõ các qui trình liên quan đến xử lý tồn kho (mất mát, hư hỏng, thanh lý,...)
- Nắm rõ các qui trình về việc thanh toán, cấn trừ công nợ,...
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Có kinh nghiệm tính giá thành trong công ty sản xuất
- Tiếng Nhật: N3 hoặc N2
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Japanese:Business
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc 7:30 - 17:15
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kế toán
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 50-99
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay