Sales assistant

[Job ID: 10635]

Nội dung nghiệp vụ:

Sales assistant work
・To support Japanese manager as a sales assistant
・To communicate and negotiate with client, supplier
・Prepare business documents related to sales (Purchase order、Quotation、invoice、inventory management table, etc)

yêu câù chuyên môn - Japanese: business level (N3~N2)
- English: preferable
- Age: 28~33 years old
- Experience: working experience in foreign company is preferable
- Gender: any
- Marital status: Married (preferable)
- Degree: Bachelor degree (preferable)、Especially foreign trade University
- Knowledge of trading business (preferable)
- MS-OFFICE(WORD, EXCEL): High proficiency of using Excel
- PC skill (blind touch, Email, browsing..)
Ngôn ngữ Japanese:Business
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30~17:30
Lương 400 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Danh mục công việc Bán hàng
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Tên công ty KOSAIDO'S CLIENT
Ngành nghề ・Distributing and selling diversified types of chemical products ・Main customer is in Thailand (from 1991 -), now the company develop their operation in Vietnam ・Group company of Goshu Kosan
Số lượng nhân viên 10
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
banner2
Ứng tuyển ngay