QC [Vietnamese]

[Job ID: 10442NVL]

Nội dung nghiệp vụ:

Inspection of a manufacturing process and the quality level
Analysis of a defective product and measures against inferiority

yêu câù chuyên môn ■Language :Japanese:N3 or higher  (if possible, with basic English skill is better)
■ Gender any
■ Age : around 27-35(28-29 preferable)
■Experience : QC experienced person 
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Bắc Giang
Thời gian làm việc MON-FRI 8:00-16:30 SAT:8:00-16:30
Lương 350 - 460 USD
Phúc lợi xã hội - y tế ■Company trip
■Company party
Tìm việc làm QA/QC
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail le.nguyen@kosaidovn.com
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay