QC [Vietnamese]

[Job ID: 10442KV]

Nội dung nghiệp vụ:

Inspection of a manufacturing process and the quality level
Analysis of a defective product and measures against inferiority

yêu câù chuyên môn ■Language :Japanese:N3 or higher  (if possible, with basic English skill is better)
■ Gender any
■ Age : around 27-35(28-29 preferable)
■Experience : QC experienced person 
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Bắc Giang
Thời gian làm việc MON-FRI 8:00-16:30 SAT:8:00-16:30
Lương 350 - 460 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm QA/QC
Quốc tịch Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Ứng tuyển ngay