Forwarder

[Job ID: 73] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

yêu câù chuyên môn
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc
Lương 36,000,000 - 60,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Vận tải/Vận chuyển/Giao nhận
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay